Demodag

Voor veel leerlingen van het 6de leerjaar is de overgang naar het middelbaar een grote en belangrijke stap. Ze maken niet alleen een belangrijke keuze qua school, maar ook qua richting. Daarom organiseert het Scheppersinstituut een demomiddag voor enkele lagere scholen uit Deurne. Eén keer per jaar nodigen we een aantal lagere scholen uit. Onze campus is dan voor een middag het domein van de leerlingen van het 6de leerjaar  (en enkele leerlingen uit het 5de leerjaar als kandidaten voor 1B).

Inpeeria, Sancta Maria, De Bever, Sint Godelieve, Axi-Joma, De Kriebel en Immacualta sleepten een ticket in de wacht. Deze scholen werden in september geïnviteerd om op donderdagmiddag 13 december naar onze school te komen. In totaal arriveerden er die middag een maar liefst 308 enthousiaste leerlingen. Ze ontvingen bij aankomst een leuke goodiebag met daarin schrijfgerief van de school en een informatiebrochure. Aan de zijkant van de het zakje kleeft hun route voor deze middag.

Een zeventiental gemotiveerde leerkrachten staken een reeks interessante demolesjes in elkaar. Elke leerling kreeg in totaal vier demolessen. De leerlingen die een uurtje voeding volgden, maakten een heerlijke hamburger van cake en suiker. De kandidaten voor 1B maakten ook een eigen button. In de lessen wiskunde, Nederlands en Frans werden de leerlingen warm gemaakt voor deze algemene vakken door middel van boeiende filmpjes en oefeningen. Alle meisjes namen deel aan een lesje creatie. Met een reeks modebladen maakten ze kennis met het meest creatieve vak op onze school.

Op het Scheppersinstituut bestaat een lange traditie van studiebegeleiding. Ook hier konden de leerlingen kennis mee maken. Zo werden ze gerust gesteld dat op die grote school nog veel hulp bij het studeren wordt geboden. Vanaf 1 september starten we met de vernieuwde eerste graad. Een belangrijk nieuw vak is ‘project’. Twee leerkrachten hadden zich hier al in verdiept en brachten op een duidelijke de bedoeling van het vak over. De bezoekers doorkruisten zelf de hele school op zoek naar het juiste lokaal. Meteen een goede oefening op oriëntatie. Zonder al te veel moeite raakten ze allemaal op hun bestemming.

Wanneer de vier demolessen waren gepasseerd, vertrokken de leerlingen tevreden naar huis. De lessen in die grote middelbare school zijn best leuk. En dat is ook zo.

(Filip Lambert)

 

Kennismaking met het middelbaar