Campus Sint-Eligius Deurne - SED Campus Sint-Eligius Antwerpen - SEA Campus Sancta Maria Deurne - SMD

Scheppersinstituut Deurne & Antwerpen

Dé school voor economie, humane, handel, talen, office, retail, logistiek, informatica, mode

In het kort

Het Scheppersinstituut Deurne en Antwerpen is een school met een rijke en lange traditie. Op 1 september 2004 werden het Sancta Maria Instituut Deurne en Sint-Eligius Antwerpen en Deurne samengevoegd tot het Scheppersinstituut Deurne en Antwerpen. De tradities van deze scholen, die elk over meer dan 100 jaar onderwijstraditie beschikten, werden zo samengesmolten.

De broeders van Scheppers vormen de inrichtende macht van deze school. In de geest van hun stichter, Mgr. Victor Scheppers, willen wij kansen creëren voor elk kind, ongeacht zijn afkomst of sociale achtergrond.

Vanuit deze visie bieden wij over de drie campussen verspreid onderwijs aan binnen zowel BSO, TSO als ASO met een focus op richtingen binnen de domeinen Economie/Handel/Talen, Office/Retail, ICT en Mode-Creatie.

Meer informatie

 • Meer informatie over de visie van onze school en onze studiegebieden vind je verderop op deze pagina.
 • Concrete informatie over alle studierichtingen die je op onze school kan volgen vind je bij Studierichtingen.
 • Praktische informatie zoals inschrijvingsprocedures, het schoolreglement … vind je bij Praktisch.
 • Het laatste nieuws over activiteiten en foto’s vind je op onze Nieuws/Blog-pagina.
 • Sinds 2015 heeft het Scheppersinstituut ook een eigen Facebookpagina. Vind ons leuk om op de hoogte te blijven van alles wat er op en rond onze school gebeurt.
 • Als je na het bekijken van deze site nog vragen hebt of als je onze adresgegevens zoekt, kan je terecht onder Contact.
 • Leerlingen of leerkrachten die op zoek zijn naar de inlogpagina van ons intranet, klik hier of op het icoontje met een hangslot rechtsbovenaan in de navigatiebalk.

Missie

Vanuit onze christelijke inspiratie komen op onze school het geloofs-, verstands- én gevoelsleven aan bod. In een kader van wederzijds vertrouwen willen wij jongeren een stevige en evenwichtige basis aanreiken die hen in staat stelt om als volwassene een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij waarin wij leven. Mensen die bekwaam zijn

 • om vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen, te handelen;
 • om zich ten dienste te stellen van de maatschappij, niet door zich aan de maatschappij aan te passen maar wel door actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering;
 • om in dialoog te treden en samen te werken met personen en groepen ongeacht de levensbeschouwing.

Visie

 1. In de geest van onze stichter, Victor Scheppers, willen wij kansen creëren voor élk kind.
 2. Door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, willen we elke leerling uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Daarom zijn we veeleisend op het vlak van studie-inzet, taalvaardigheid en sociale vaardigheden. Wij hebben oog voor de individuele noden van elke leerling, streven naar voldoende differentiatie en bieden extra ondersteuning waar nodig.
 3. Vanuit onze emancipatorische visie begeleiden wij leerlingen in hun groei naar zelfstandigheid. Via verschillende acties wordt ondernemingszin en zin voor verantwoordelijkheid actief aangemoedigd.
 4. Een sterk onderbouwd VOET-beleid (vakoverschrijdend werk) legt de link tussen de individuele vakken en ondersteunt de totale persoonlijkheidsvorming. Wij stimuleren onze leerlingen om met een open geest in het leven te staan.
 5. Wij geloven in een eerlijke, respectvolle en open communicatie. Wij beschouwen de ouders als een partner in de opvoeding en werken actief aan ouderbetrokkenheid.
 6. Wij geloven in de kracht van rechtlijnigheid: de schoolafspraken zijn helder en duidelijk en wij verwachten dat ze gerespecteerd worden. Ook op organisatorisch vlak streven wij dezelfde duidelijkheid na.
 7. Wij willen ook zelf een lerende organisatie blijven, die nieuwe inzichten doelgericht durft inzetten in de dagelijkse praktijk en oude waarden durft bewaren zolang ze waardevol blijven.

Handel, Economie en Talen

Het Sint-Eligiusinstituut Antwerpen & Deurne had bij de samensmelting met Sancta Mara Deurne in 2004 al 110 jaar ervaring als autonome handelsschool. Het Scheppersinstituut Deurne & Antwerpen zet deze traditie voort; altijd met de blik op de toekomst gericht.

Zowel binnen ASO, TSO als BSO kan je bij ons terecht voor een stevige basis binnen het domein Handel, Economie, Administratie en Talen om nadien verder te studeren of om meteen aan de slag te gaan binnen een commerciële of kantooromgeving. Bovendien is er binnen enkele richtingen de mogelijkheid om extra certificaten (zoals bedrijfsbeheer, of vorkheftruckchaufeur) te behalen.

Je ziet het, we zien het domein Handel breed. Verder houden we van een praktische aanpak. We bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op het ‘echte leven’ met onder andere:

 • aangepaste lokalen (officelokalen, aparte ruimtes voor logistiek, zelfs een echte winkel …)
 • eigen oefenfirma‘s
 • uitstappen en seminaries

Natuurlijk maken we daarbij optimaal gebruik van onze ligging. Antwerpen is en blijft één van de belangrijkste handels- en logistieke knooppunten van Europa. Wij hebben dan ook zeer goede relaties met een heel aantal bedrijven in en rond de haven waar onze leerlingen terecht kunnen voor stages.

Tot slot hebben we ook een aantal richtingen binnen het Secundair-na-Secundair (se-n-se; de vroegere specialisatiejaren TSO) die hier mooi bij aansluiten:

 • Maritiem Bediende (Internationaal Transport en Goederenverzending)
 • Medico-Sociale Administratie (Medisch Secretariaat)

Informatica en ICT

ICT en informatica zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Er bestaan nog nauwelijks jobs waar geen pc-vaardigheden aan te pas komen. Onze school focust zich daarom ook sterk op het aanleren van ICT-vaardigheden binnen alle richtingen.

Bovendien bieden wij een aantal richtingen aan waarin informatica centraal staat. In de derde graad kan je bij ons de richtingen Informaticabeheer en Boekhouden-Informatica volgen. Daarin bereiden we je voor op verdere studies binnen ICT of op een carrière als informaticus.

Uniek in Vlaanderen is ook onze opleiding Webontwikkeling en Netwerkbeheer binnen het Secundair-na-Secundair. In dit specialisatiejaar stomen we je helemaal klaar om aan de slag te gaan binnen de informaticasector of ze kan als ideaal opstapje dienen tussen het BSO-onderwijs en de hogeschool.

Om dat allemaal tot een goed einde te brengen beschikt onze school ook over de nodige moderne en performante technologieën. Ons computerpark bevat ruim 400 pc’s en bijna overal is er wifi aanwezig.

Creatie en Mode

Je kiest voor Creatie en Mode omdat je creatief bent én een brede belangstelling hebt. De richting Creatie en Mode is doorstromingsgericht. Dat betekent dat het de bedoeling is om aansluitend verder te studeren in een vorm van hoger onderwijs. Doordat je creatief gevormd wordt, maar tegelijk ook een brede waaier aan algemene vakken krijgt, heb je tal van mogelijkheden.

Specifiek voor deze richting zijn de vakken creatie, vormgeving, praktijk en sociale & communicatieve vaardigheden. In de lessen creatie wordt je creativiteit ten volle aangesproken om zo tot een uniek ontwerp te komen bij het vormgeven. Je haalt je inspiratie uit tijdschriften, trend-, kunst- en natuurboeken, foto- en videomateriaal, het internet, museum- en tentoonstellingsbezoek en zo meer. Je leert creëren in soepele materialen voor een bepaalde doelgroep of rond een bepaald thema. In de lessen praktijk leer je je ontwerp ook uitvoeren. Op de jaarlijkse modehappening worden de creaties aan het publiek voorgesteld.

Meer info

Humane Wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving. Je leert kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. Talen, wetenschappen en wiskunde maken daarom een belangrijk deel uit van het basispakket.

Specifiek voor deze richting zijn de vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. In het vak gedragswetenschappen staan het individu en de samenleving centraal. Je maakt er kennis met verschillende wetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie en antropologie. Cultuurwetenschappen brengt je in contact met cultuurfenomenen. Zo maak je kennis met onder andere economie, recht, media, levensbeschouwingen en kunst én met wetenschappen die deze domeinen bestuderen.