Opscheppers 14.3

In juni verschijnt Opscheppers 14.3, het derde nummer van dit schooljaar, het tweeënveertigste sinds het ontstaan van het Scheppersinstituut, het negenennegentigste (99!) sinds enkele leerlingen en leerkrachten van het toenmalige Sint-Eligiusinstituut de schoolkrant startten in 1985. Drieëndertig jaar lang, onafgebroken, elk trimester een nummer. Volgend jaar hebben we iets te vieren ...

Wat valt er te lezen? In het onderdeel 'Laatste Nieuws' behandelen we kort een aantal nieuwsfeiten, al dan niet met een sensationele titel. Leerlingen van het zesde jaar hebben trouwens bestudeerd wat 'fake news' zo aantrekkelijk maakt en sturen hun eigen verzinsels de wereld in. (Michael Jackson leeft nog!) De jongens en meisjes van 5H1 bezochten Parijs en beschrijven hun vreemde avonturen in het Frans. Laten we maar zeggen dat ze ons in het Louvre nu ook kennen.

Je vindt een uitgebreid verslag van het debat dat een leerling van 6H1 (met de hulp van de heer Meukens) organiseerde om de leerlingen van het zesde jaar voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk hebben we ook wat te vertellen over de modeshow van Creatie & Mode, die dit jaar aandacht kreeg van de 'echte' pers zodat onze leerlingen hun P.R.-talenten even moesten aanscherpen. In Taalverhaal mag je gokken wat enkele vergeten en nieuwe woorden betekenen. Denk je dat een 'fluks' je 'nomofobie' kan oplossen? Als je maar geen 'gordijnpreek' krijgt.

Onze leerlingen hebben echt niet veel nodig om een gedicht te schrijven. Elk onderwerp kan aanleiding zijn voor een literair meesterwerkje: de liefde, de sportdag, het afgelopen schooljaar, ... Als ze beginnen te tekenen blijkt de invloed van zowel Disney als van Japanse manga heel sterk.

Nummer 99.