Jaarthema in actie

Met ons jaarthema voor 2015-2016 staan we in verschillende lessen even stil bij de toekomst van onze planeet. Ecologie, duurzaamheid en recyclage, ze komen allemaal aan bod. Begin september verscheen er in elk klaslokaal een kalender, versierd met tekeningen van de leerlingen, waarop de verschillende maandthema's worden vermeld. September was de maand waarin we de situatie in onze eigen leef- en leeromgeving bekeken. Er was aandacht voor netheid en orde, maar ook voor efficiënt en spaarzaam gebruik van energie. Om de afvalberg van de middagpauze te verminderen, kregen we via het Ecohuis een hele reeks brooddozen. Voorlopig staan ze nog opgesteld als een driedimensionele weergave van het jaarlogo, maar weldra zal elke leerling van de eerste en tweede graad een eigen doos krijgen. (Elastiekje inbegrepen.)

Intussen kan je als leerling het onderwerp niet ontwijken. De leerlingen van de tweede graad BSO. zijn zeker vertrouwd met het begrip 'duurzaamheid': luisteroefeningen over de Millenniumdoelstellingen, onderzoek naar wat je zelf kan doen om duurzamer te leven of de studie van het productieproces van enkele populaire producten en hun impact op het milieu. De leerlingen van de vierde jaren BSO leerden de milieulogo's kennen en moesten zelf de milieuvoorschriften binnen een magazijn kunnen toelichten. Hun collega's van het tweede jaar berekenden hun ecologische voetafdruk. De vierde jaren ASO zullen weldra een waterwandeling door Antwerpen maken, een kans om te zien hoe de stad Antwerpen water beheert en beheerst.

Ook de vreemde talen dragen hun steentje bij. In 4CM beantwoordden de leerlingen een Franse enquête over het milieu en zochten ze Franse chansons over het klimaat. Tijdens de les Duits kregen de jongens en meisjes van 5ST uitleg over het klimaatbeleid van onze oosterburen. In de derde jaren bekeek men wat het betekent een 'ado écolo' te zijn.

Het mag ook creatief zijn. De zesde jaren probeerden via een collage een samenhangend verhaal te vertellen over het milieu, milieubehoud en respect voor de schepping. De leerlingen van de tweede jaren maakten tijdens de lessen muziek kennis met new age music, een stroming waarin men respect toont voor de natuur en natuurvolkeren. Een klankenspel met natuurgeluiden werd gebruikt als begeleiding maar we stonden ook even stil bij het geluid in hun leefomgeving. Tijdens de les plastische opvoeding toverden de leerlingen van het eerste jaar PMD-verpakking om tot tekendoosjes.

De volledige derde graad kreeg tijdens het filmforum een prent voorgeschoteld waarin 'probleemoplossend denken' centraal stond. Als we de milieu- en klimaatproblemen willen oplossen, moeten we begrijpen dat de wetenschap onze vriend zal zijn. The Martian toont dit als geen ander. Bovendien herinnert de film de kijker eraan dat we ons maar op één planeet thuis voelen.

Recyclage speelt een grote rol in duurzaamheid. De afdeling Creatie & Mode heeft het onderwerp zeker verwerkt in het eindproject dat voorlopig nog in een waas van geheimzinnigheid is gehuld. Tijdens een bezoek aan Brussel hadden ze in elk geval veel interesse voor 'vintage'-winkels. Tweedehandskleding wordt bovendien een belangrijk onderwerp voor de de derde graad Retail. Op dit moment is onze technische ploeg druk bezig een lokaal aan de Lakborslei om te bouwen tot een (buurt)winkel, een ruimte waarin de leerlingen hun vaardigheden als verkoper zullen kunnen uitproberen en tegelijk de contacten met de omgeving van de school kunnen verzorgen.

En dan is er natuurlijk de schooltuin.  Begonnen als een uitloper van het jaarthema 2013-2014 (Pittig Gekruid) is het nu een kleine oase, een microklimaat, een project van leerlingen en leerkrachten. Op zonnige dagen kan je er zelfs les volgen. De derde jaren BSO hebben er onlangs bijenhotels en schuilplekken voor insecten geplaatst om meer kleine diertjes aan te trekken.