Technologische wetenschappen

Campus Sancta Maria Deurne

Je hebt een brede algemene interesse en daarnaast ben je erg geboeid door wiskunde, wetenschappen IT en technologie (STEM).

De school biedt je een laptop aan.

Algemene vorming3de jaar4e jaar (1 sept. ’22)
Godsdienst22
Nederlands45
Frans33
Engels22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Wiskunde55
Mens & samenleving1
Lichamelijke opvoeding 22
Biologie11
Specifieke vorming
Technologische wetenschappen en engineering
Chemie12
Fysica55
Fysica-elektronica33
Extra
ICT1
Artistieke vorming1
3232