Secretariaat – Talen

Moderne talen en secretariaat ten gronde

Lesrooster

Algemeen vormende vakken5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Talen
Nederlands33
Zakelijke communicatie Nederlands21
Frans55
Engels44
Duits33
Positieve wetenschappen
Wiskunde22
Natuurwetenschappen11
Secretariaatsvakken
Recht12
Secretariaat33
Secretariaat: ICT-ondersteuning22
3232