Organisatie & logistiek

Campus St.-Eligius Antwerpen én campus Sancta Maria Deurne

Je bent een echte doener. Je wordt getraind in het uitvoeren van administratieve en secretariële taken van een bediende, receptionist, retailmedewerker, logistiek medewerker,…

De school biedt je een laptop aan.

Algemene vorming3de jaar4e jaar (1 sept. ’22)
Godsdienst22
PAV Nederlands-MAVO77
PAV Wiskunde-natuurwetenschappen22
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Frans44
Engels22
Organisatie & logistiek
– Logistiek & verkoop45
– Onthaal54
– Ondernemen33
Extra
ICT1
Artistieke vorming1
3232