Logistics

Nuttig & nodig

Deze opleiding wil je op een praktijkgerichte manier kennis laten maken met de boeiende wereld van de logistiek. Antwerpen is met zijn haven, goede verkeersverbindingen en centrale ligging in Europa het centrum geworden van de hedendaagse logistiek. Dit specialisatiejaar boedt toekomst in een verscheidenheid aan functies, waaronder heel wat knelpuntberoepen.

In een notendop

Via magazijnsimulatie, stages en bedrijfsbezoeken:

  1. Veilige werkorganisatie in een magazijn
  2. Goederenontvangst en magazijnbeheer
  3. Voorraadbeheer mett gespecialiseerde software
  4. Orderbehandeling en -verzending
  5. Werkcoƶrdinatie binnen de eigen ploeg

Lesrooster

Algemeen vormende vakken7de jaar
Godsdienst2
P.A.V (Project algemene vakken)4
Lichamelijke opvoeding2
Talen
Frans2
Engels2
Logistiek
Goederenbehandeling en veiligheid3
Teamoverleg, ERP/WMS* en ICT4
Bedrijfsbezoeken4
Praktijkvakken
Stages (incl. opleiding 10 magazijnvoertuigen)10
32

* ERP: enterprice resource management – WMS: warehouse management system