Humane wetenschappen

Campus St.-Eligius Antwerpen én campus Sancta Maria Deurne

Je bent nieuwsgierig naar mens en samenleving, naar maatschappelijke problemen en vraagstukken in het algemeen en je wil ze wetenschappelijk en kritisch onderzoeken.

De school biedt je een laptop aan.

Algemene vorming3de jaar4e jaar (1 sept. ’22)
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Wiskunde44
Mens & samenleving1
Natuurwetenschappen33
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Kunstbeschouwing12
Filosofie12
Sociologie & psychologie33
Extra
ICT1
Artistieke vorming1
3232