Economische wetenschappen

Campus St.-Eligius Antwerpen én campus Sancta Maria Deurne

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.

De school biedt je een laptop aan.

Algemene vorming3de jaar4e jaar (1 sept. ’22)
Godsdienst22
Nederlands45
Frans44
Engels33
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Mens & samenleving1
Natuurwetenschappen33
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vakken
Wiskunde55
Economie 44
Extra
ICT1
Artistieke vorming1
3232