Economie – Moderne talen

Moderne talen en economie op weg naar hogere studies, met keuzemogelijkheid voor sterke wiskunde

Lesrooster

Algemeen vormende vakken5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
Esthetica11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Talen
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits33
Positieve wetenschappen
Wiskunde3/5*3/5*
Natuurwetenschappen22
Economie44
Seminaries1/0*1/0*
32/33*32/33*

* Keuzemogelijkheid: 3 uur wiskunde en 1 uur seminaries (totaal 32 uur) OF 5 uur wiskunde zonder seminaries (totaal 33 uur).