Bedrijfswetenschappen

Campus St.-Eligius Antwerpen én campus Sancta Maria Deurne

Je hebt interesse voor de werking van de nationale en internationale markten,
het gedrag van de consument en de organisatie van ondernemingen.
Daarnaast krijg je een ruime algemene vorming.

De school biedt je een laptop aan.

Lesrooster

Algemene vorming3de jaar4e jaar (1 sept. ’22)
Godsdienst22
Nederlands55
Frans44
Engels23
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Wiskunde44
Mens & samenleving1
Natuurwetenschappen33
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Economie 66
Extra
ICT1
Artistieke vorming1
3232