Bedrijf & organisatie

Campus St.-Eligius Antwerpen én campus Sancta Maria Deurne

Je bent zowel praktisch als theoretisch aangelegd. Je hebt interesse voor economie en ondernemen. Daarnaast krijg je een brede algemene vorming.

De school biedt je een laptop aan.

Algemene vorming3de jaar4e jaar (1 sept. ’22)
Godsdienst22
Nederlands55
Frans33
Engels34
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Wiskunde33
Mens & samenleving1
Natuurwetenschappen21
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Bedrijfseconomie89
Extra
ICT1
Artistieke vorming1
3232