Taal & communicatie

Campus Sancta Maria Deurne

Je bent zowel praktisch als theoretisch aangelegd. Je hebt aanleg voor talen en je bent communicatief. Naast een stevig pakket talen krijg je een brede algemene vorming.

De school biedt je een laptop aan.

Algemene vorming3de jaar4e jaar (1 sept. ’22)
Godsdienst22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Wiskunde33
Mens & samenleving1
Natuurwetenschappen22
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Nederlands 66
Frans 44
Engels 33
Duits22
Public relations55
Extra
ICT1
Artistieke vorming1
3232