Retail

Opleiden tot verkoper, in woord en daad

Lesrooster

Algemeen vormende vakken5de jaar6de jaar
Godsdienst22
P.A.V (Project algemene vakken)44
Lichamelijke opvoeding22
Talen
Zakelijke communicatie Nederlands2
Frans22
Engels22
Retailvakken
Basismodule retail95
Stage basismodule8
Keuzemodule logistiek medewerker 5/0*5/0*
Keuzemodule visual merchandising0/5*0/5*
Stage keuzemodule2
Stage4
3232

* Keuzemogelijkheid: logistiek medewerker of visual merchandising