Economie

Sterk in moderne talen, economie en wiskunde

Lesrooster

Algemeen vormende vakken3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Informatica11
Muzikale opvoeding1
Plastische opvoeding1
Lichamelijke opvoeding22
Talen
Nederlands44
Frans5/4*4
Engels33/2**
Duits1
Positieve wetenschappen
Wiskunde4/5*4/5**
Fysica11
Chemie11
Biologie11
Economie44
3232

* In het 3de jaar keuzemogelijkheid: 5 uur wiskunde met 4 uur Frans OF 4 uur wiskunde met 5 uur Frans

** In het 4de jaar keuzemogelijkheid: 5 uur wiskunde met 2 uur engels OF 4 uur wiskunde met 3 uur Engels.