Maritiem bediende

Nuttig & Nodig

Antwerpen is met zijn haven en goede verkeersverbindingen over de weg, per spoor, en per binnenschip één van de belangrijkste Europese transportcentra. Daarom is deze in Vlaanderen bijna unieke richting perfect op zijn plaats op het Scheppersinstituut.

De school biedt je een laptop aan.

In een notendop

Lesrooster

Algemeen vormende vakken7de jaar
Godsdienst2
Sociale en communicatieve vaardigheden
Bedrijfscommunicatie3
Franse communicatie4
Engelse communicatie3
Duitse communicatie2
Beroepsgerichte vorming
Transport en internationale handel2
Administratie en logistiek van het maritiem transport3
Administratie en logistiek van het niet-maritiem transport3
Transportbegrippen en goederenkennis2
ICT-toepassingen4
Stages/seminaries in de maritieme sector4
32