Informaticabeheer

In en rond de computer

Lesrooster

Algemeen vormende vakken5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Talen
Nederlands33
Zakelijke communicatie Nederlands1
Frans33
Engels33
Positieve wetenschappen
Wiskunde33
Natuurwetenschappen11
Handelsvakken
Project Ondernemen22
Informaticavakken
Toegepaste informatica: software75
Toegepaste informatica: hardware45
3232