Humane wetenschappen

De mens centraaal in talen en wetenschappen

Lesrooster

Algemeen vormende vakken3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Informatica11
Muzikale opvoeding1
Plastische opvoeding1
Lichamelijke opvoeding22
Talen
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits1
Positieve wetenschappen
Wiskunde44
Fysica11
Chemie11
Biologie11
Menswetenschappen
Cultuurwetenschappen22
Gedragswetenschappen33
3232