Handel

Talen, boekhouden en informatica

Lesrooster

Algemeen vormende vakken3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Talen
Nederlands54
Frans44
Engels22
Duits1
Positieve wetenschappen
Wiskunde44
Natuurwetenschappen22
Handelsvakken
Bedrijfseconomie66
Informatica33
3232