Handel-Talen

Vier talen en informatica

Lesrooster

Algemeen vormende vakken3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Talen
Nederlands54
Frans55
Engels44
Duits12
Positieve wetenschappen
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Handelsvakken
Bedrijfseconomie33
Informatica33
3232