Handel

Bedrijfseconomie en talen ten gronde

Lesrooster

Algemeen vormende vakken5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Talen
Nederlands33
Frans44
Engels33
Duits22
Positieve wetenschappen
Wiskunde33
Natuurwetenschappen11
Handelsvakken
Bedrijfseconomie + ICT1010
3232