Creatie en mode

Creatief vorm geven, met veel praktijk

Lesrooster

Algemeen vormende vakken3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Talen
Nederlands44
Frans22
Engels22
Positieve wetenschappen
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Creatieve vakken
Creatie44
Vormgeving44
Praktijk44
Sociale & communicatieve vaardigheden22
3333