Inschrijven

De school is open voor inschrijvingen van maandag 1 juli 2019 tot en met vrijdag 5 juli 2019 en van donderdag 22 augustus 2019 tot en met vrijdag 30 augustus 2019, telkens van 09.00 uur tot 15.00 uur. (Op 30/08 uitzonderlijk van 13.00 uur tot 15.00 uur)

U kan doorlopend terecht bij:

 • Mevrouw Demolder 03 217 42 42 (Campus Sint-Eligius Antwerpen, alle klassen)
 • De heer Lambert 03 360 31 44 (Campus Sancta Maria Deurne, eerste graad)
 • Mevrouw Bousard 03 360 31 41 (Campus Sancta Maria Deurne, tweede graad)
 • Mevrouw Vermeiren 03 326 74 80 (Campus Sint-Eligius Deurne, derde graad)

Belangrijk: het aantal plaatsen is beperkt en sommige richtingen zijn snel volzet. Wij raden dan ook aan om zo snel mogelijk in te schrijven.

Infomomenten

Infoavond voor ouders van leerlingen in het eerste jaar A en B

Donderdag 12 september 2019 van 19.30 tot 21.00 uur
Campus Sint-Eligius Antwerpen, Van Helmontstraat 27-29, 2060 Antwerpen
Campus Sancta Maria Deurne, Pieter de Ridderstraat 5, 2100 Deurne

Lestijden

In de meeste richtingen staan 32 lesuren op het programma. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden 7 lesuren gegeven, op woensdag is er enkel les in de voormiddag. Klassen met meer dan 32 lesuren kunnen één of twee keer per week een 8ste lesuur hebben.

Voor alle campussen geldt volgend tijdschema:

Voormiddag Namiddag
08.30u 1ste lesuur 13.10u 5de lesuur
09.20u 2de lesuur 14.00u 6de lesuur
10.10u speeltijd 14.50u speeltijd
10.30u 3de lesuur 15.10u 7de lesuur
11.20u 4de lesuur 16.00u einde of 8ste lesuur
12.10u middagpauze 16.50u einde

Jaarkalender

Onze belangrijkste vrije dagen op een rijtje

 • Herfstvakantie: za. 26 okt. 2019 tot zo. 3 nov. 2019
 • Wapenstilstand: ma. 11 nov. 2019
 • Kerstvakantie: za. 21 december 2019  tot zo. 5 januari 2020
 • Pedagogische studiedag: vr. 7 febr. 2020
 • Facultatieve vrije dag: ma. 10 febr. 2020
 • Krokusvakantie: za. 22 febr. 2020 tot zo. 1 mrt. 2020
 • Paasvakantie: za. 4 apr. 2020 tot zo. 1 apr. 2020
 • Dag van de arbeid: vr. 1 mei 2020
 • Hemelvaartsdag: do. 21 mei 2020
 • Brugdag: vr. 22 mei 2020
 • Pinkstermaandag: ma. 1 juni 2020

De volledige jaarkalender

Download de volledige jaarkalender voor een overzicht van alle belangrijke data op onze school.

Schoolreglement

Alle ouders en leerlingen moeten zich bij de inschrijving akkoord verklaren met het volledige schoolreglement. Het is dan ook belangrijk om dit document aandachtig door te nemen. Als school kijken wij streng, maar rechtvaardig toe op de naleving daarvan.

Basisregels

Deze regels zijn fundamenteel. Daarom staan ze ook vooraan in je agenda afgedrukt.

3 x 5 Basisregels van het Scheppersinstituut

Algemene leefregels
 1. Kom op tijd naar school.
 2. Bij afwezigheid verwittigen je ouders de school zo snel mogelijk. Wettig elke afwezigheid binnen de 2 schooldagen na je terugkomst.
 3. Gedraag je altijd beleefd en met respect tegenover het schoolpersoneel en je medeleerlingen. Spreek verzorgd Nederlands.
 4. Draag zorg voor je eigen materiaal, dat van anderen en dat van de school.
 5. Breng je agenda altijd mee naar school. Geef hem onmiddellijk af als erom gevraagd wordt.
Leefregels buiten de klas
 1. Ga bij het belsignaal dadelijk naar de afgesproken plaats en wacht er in stilte en in rij op je leerkracht.
 2. Neem de kortste en snelste weg, als je naar een ander lokaal of andere campus moet.
 3. Wees stil in de gangen en ren er niet.
 4. Een gsm of muziekdrager mag enkel tijdens de pauzes aanstaan. Muziek luidop afspelen, foto's nemen en filmen mag nooit.
 5. Eet en drink enkel tijdens de pauzes. Gooi afval in de vuilnisbakken.
Leefregels binnen de klas
 1. Breng voor elk vak het nodige lesmateriaal in een schooltas mee.
 2. Leg voor elke les het juiste materiaal klaar en steek de rest in je schooltas.
 3. Kom voorbereid naar de les en werk positief mee.
 4. Spreek tijdens de les enkel als je daarvoor de toestemming hebt gekregen.
 5. Verlaat het lokaal pas als je daarvoor de toestemming hebt gekregen.

GDPR

Op 25 mei 2018 wordt de privacywetgeving vervangen door een Europese verordening: GDPR (General data protection regulation). Deze nieuwe verordening is gebaseerd op de bestaande wetgeving, maar brengt op een aantal vlakken een verbeteringen, verduidelijking of uitdieping met zich mee.

Het uitgangspunt van de verordening is dat er regels vastgesteld worden om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens bij verwerkingen van deze gegevens te waarborgen. Het schoolbestuur nam maatregelen op het gebied van informatieveiligheid en privacy (IVP). Dit staat omschreven in het IVP-beleid.

Het IVP-beleid heeft als doel het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en het voorkomen van beveiligings- en privacy incidenten.

U kan de verschillende documenten van ons IVP-beleid raadplegen door op onderstaande titels te klikken: