100

Het eerste nummer van de vijftiende jaargang van Opscheppers is een jubileumuitgave. We vieren niet alleen 125 jaar Sint-Eligiusinstituut, maar ook het feit dat de schoolkrant, destijds tot leven geroepen in 1985, aan zijn honderdste nummer toe is. 

De getallen 100 en 125 vechten het met elkaar uit in deze editie. Na vier jaar afwezigheid keert de scheppersenquête terug: de leerkrachten mogen uitleggen waarom ze wel/niet zouden willen lesgeven in de school van 1894. Leerlingen schreven gedichten, maakten portretten van hun leerkrachten. of schonken ons geweldige flaters. Hier en daar vind je ook werkstukken van jaren geleden, o.a. een gedicht van iemand die dertig jaar geleden een leerling was en nu op onze school lesgeeft.


100 of 125?