Werkplekleren

Tijdens het lesuur Retail gingen de leerlingen van 4OR1 een kijkje nemen bij Kruidvat om de theorie die ze in de klas leren te toetsen aan de praktijk. Een verkoopster van Kruidvat ontving de leerlingen en liet hen zien hoe een levering verwerkt wordt vooraleer deze in de winkel wordt geplaatst.

Ook leerden de leerlingen hoe artikelen bij Kruidvat geprijsd en beveiligd worden.


Bezoek aan Kruidvat