Be Big

Op de Wereldmeerdaagse Brasschaat Mundio kan je enkele grote gebruiksvoorwerpen vinden die onze leerlingen in elkaar hebben geknutseld.

Materiaal voor de Wereldmeerdaagse.