Derdewereldactie

In de vastentijd besteden onze leerlingen en leerkrachten extra aandacht aan het derdewereldproject van alle Scheppersscholen. We steunen al jaren het MPI in Mutwenzi, een centrum voor mentaal of fysisch gehandicapte kinderen, en een lagere en secundaire school in Bujumbura. Met het geld dat we inzamelen, kopen we materialen aan zodat vrijwilligers van onze technische scholen de infrastructuur in Mutwenzi en Bujumbura  kunnen herstellen of ombouwen tijdens de zomervakantie.

Na het succes van vorig jaar blijven we bij de oude formule:

EPISODE 1: SCHEPPERS LOOPT

De leerlingen van de eerste graad zullen zich laten sponsoren om rond de gebouwen van de school (1) of de vijver van het Rivierenhof (2) te rennen.

EPISODE 2: SCHEPPERS WANDELT

Op woensdag 2 maart zullen de jongens en meisjes van de tweede graad per klas een zoektocht (met opdrachten) moeten afwerken. Hopelijk vinden ze de weg terug naar school, want anders betalen de sponsors niet.

EPISODE 3: SCHEPPERS ORGANISEERT

De verschillende klassen van de derde graad bedenken elk hun eigen actie om geld in te zamelen. Zet je schrap voor culturele, sportieve en ronduit vreemde uitdagingen.

(Ontwerp logo: M. Benamari (7BS))

A New Hope.