Iedereen BIJles

Op 2 oktober was BIJna elke leerling van 3OR2 erBIJ om de les in de schooltuin BIJ te wonen. Voor de leerkracht was het lesgeven even een BIJberoep. De BIJzaak was dit keer de hoofdzaak. Dit is op zich al BIJzonder. Even BIJpraten? Wisten jullie dat er meer dan 20 000 verschillende soorten BIJen zijn? Daarvan leven er 350 soorten in Vlaanderen. Driehonderd soorten zijn solitaire BIJen.

Voor hen bouwde 3OR2 verschillende BIJgebouwen in het Scheppersinstituut. BIJgelovig als we waren, hebben we gekozen voor meerdere serviceflats met vele BIJhorigheden. BIJgevolg is het aantal woongelegenheden voor de BIJen in de schooltuin nu BIJlange niet meer BIJ te houden. Het feit dat de nuttige diertjes nu nog directer BIJ de school betrokken zijn, krijgt een grote BIJbetekenis. Voor de leerlingen van 3OR2 was dit een echte BIJverdienste. Hun BIJdrage kon dan ook rekenen op veel BIJval.

(M. De Beucker)

Les in de schooltuin