Inschrijven

Eerste jaren A en B

Van maandag 23 april 2018 tot en met dinsdag 15 mei 2018: voor leerlingen aangemeld via ‘Meld je aan’ en met inschrijfticket voor onze school

Vanaf maandag 4 juni 2018: vrije inschrijvingen. Graag na afspraak (via contactformulier)

Alle leerjaren ASO-TSO-BSO en Se-n-Se

Je kan inschrijven of informatie over ons onderwijsaanbod krijgen:

Vanaf het tweede jaar Inschrijvingen
vanaf 16 april 2018 (steeds na afspraak)
Se-n-Se en 7BSO Infomoment (en mogelijkheid tot inschrijven)
maandag 7 mei 2018 van 17.00 tot 20.00 uur (Se-n-Se) en
vrijdag 29 juni 2018 van 13.00 tot 16.00 uur (Se-n-Se en BSO)
campus Sint-Eligius Antwerpen
of na afspraak

Inschrijven buiten de infomomenten gebeurt na afspraak

Op onze contactpagina hebt u de mogelijkheid om een afspraak te maken en vindt u alle gegevens per campus.

Belangrijk: het aantal plaatsen is beperkt en sommige richtingen zijn snel volzet. Wij raden dan ook aan om zo snel mogelijk in te schrijven.

Lestijden

In de meeste richtingen staan 32 lesuren op het programma. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden 7 lesuren gegeven, op woensdag is er enkel les in de voormiddag. Klassen met meer dan 32 lesuren kunnen één of twee keer per week een 8ste lesuur hebben.

Voor alle campussen geldt volgend tijdschema:

Voormiddag Namiddag
08.30u 1ste lesuur 13.10u 5de lesuur
09.20u 2de lesuur 14.00u 6de lesuur
10.10u speeltijd 14.50u speeltijd
10.30u 3de lesuur 15.10u 7de lesuur
11.20u 4de lesuur 16.00u einde of 8ste lesuur
12.10u middagpauze 16.50u einde

Jaarkalender

Onze belangrijkste vrije dagen op een rijtje

 • Herfstvakantie: za 2017-10-28 — zo 2017-11-05
 • Kerstvakantie: za 2017-12-23 — zo 2018-01-07
 • Pedagogische studiedag: ma 2018-01-29
 • Krokusvakantie: za 2018-02-10 — zo 2018-02-18
 • Paasvakantie: za 2018-03-31 — zo 2018-04-15
 • Facultatieve vrije dag: ma 2018-04-30
 • Dag van de arbeid: di 2018-05-01
 • Hemelvaartsdag: do 2018-05-10
 • Brugdag: vr 2018-05-11
 • Pinkstermaandag: ma 2018-05-21

De volledige jaarkalender

Download de volledige jaarkalender voor een overzicht van alle belangrijke data op onze school.

Schoolreglement

Alle ouders en leerlingen moeten zich bij de inschrijving akkoord verklaren met het volledige schoolreglement. Het is dan ook belangrijk om dit document aandachtig door te nemen. Als school kijken wij streng, maar rechtvaardig toe op de naleving daarvan.

Basisregels

Deze regels zijn fundamenteel. Daarom staan ze ook vooraan in je agenda afgedrukt.

3 x 5 Basisregels van het Scheppersinstituut

Algemene leefregels
 1. Kom op tijd naar school.
 2. Bij afwezigheid verwittigen je ouders de school zo snel mogelijk. Wettig elke afwezigheid binnen de 2 schooldagen na je terugkomst.
 3. Gedraag je altijd beleefd en met respect tegenover het schoolpersoneel en je medeleerlingen. Spreek verzorgd Nederlands.
 4. Draag zorg voor je eigen materiaal, dat van anderen en dat van de school.
 5. Breng je agenda altijd mee naar school. Geef hem onmiddellijk af als erom gevraagd wordt.
Leefregels buiten de klas
 1. Ga bij het belsignaal dadelijk naar de afgesproken plaats en wacht er in stilte en in rij op je leerkracht.
 2. Neem de kortste en snelste weg, als je naar een ander lokaal of andere campus moet.
 3. Wees stil in de gangen en ren er niet.
 4. Een gsm of muziekdrager mag enkel tijdens de pauzes aanstaan. Muziek luidop afspelen, foto's nemen en filmen mag nooit.
 5. Eet en drink enkel tijdens de pauzes. Gooi afval in de vuilnisbakken.
Leefregels binnen de klas
 1. Breng voor elk vak het nodige lesmateriaal in een schooltas mee.
 2. Leg voor elke les het juiste materiaal klaar en steek de rest in je schooltas.
 3. Kom voorbereid naar de les en werk positief mee.
 4. Spreek tijdens de les enkel als je daarvoor de toestemming hebt gekregen.
 5. Verlaat het lokaal pas als je daarvoor de toestemming hebt gekregen.

GDPR

Op 25 mei 2018 wordt de privacywetgeving vervangen door een Europese verordening: GDPR (General data protection regulation). Deze nieuwe verordening is gebaseerd op de bestaande wetgeving, maar brengt op een aantal vlakken een verbeteringen, verduidelijking of uitdieping met zich mee.

Het uitgangspunt van de verordening is dat er regels vastgesteld worden om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens bij verwerkingen van deze gegevens te waarborgen. Het schoolbestuur nam maatregelen op het gebied van informatieveiligheid en privacy (IVP). Dit staat omschreven in het IVP-beleid.

Het IVP-beleid heeft als doel het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en het voorkomen van beveiligings- en privacy incidenten.

U kan de verschillende documenten van ons IVP-beleid raadplegen door op onderstaande titels te klikken: